top of page

Stencil Body Art


$ 100 Chỉ khuôn mặt


$ 200 thân + mặt (mặt trước)


$ 300 toàn thân + mặt (mặt trước)


$ 400 toàn thân + mặt (trước và sau)

Vẽ tranh cho các sự kiện


$ 100 giờ

 

Tối thiểu 2 giờ


Có sẵn cho các bữa tiệc riêng, buổi ra mắt, sinh nhật, vẽ tranh của nghệ sĩ biểu diễn, quán bar Mitzvah, Bat Mitzvah, hoạt động thương hiệu, giải trí doanh nghiệp, tiếp thị trải nghiệm, đêm tốt nghiệp, tiếp thị bật lên, sự kiện trường học và triển lãm thương mại khắp Los Angeles và các thành phố xung quanh .

bottom of page