top of page

CÔNG VIỆC LÀM BẰNG TIẾNG NÓI

Athena Movie Poster.jpg
netflix-logo.png

PHÁT HIỆN NGAY BÂY GIỜ

You Cannot Hide - Movie Poster.jpg

Tập 4 - Bằng chứng tội ác - Beatriz, vợ chính trị gia

Tập 3 - Hình xăm - Beatriz, chiến đấu với  người chồng

Tập 10 - Đối mặt - Phóng viên

Tập 7 - Một nghi phạm mới - Người phụ nữ đang khóc

Tập 5 - Đang gặp nguy hiểm - Thư ký qua điện thoại

bottom of page